Zrównoważone rybołówstwo - co to takiego?

 

Niektóre gatunki ryb są zagrożone wyginięciem lub znajdują się na granicy wymarcia. Dzieje się tak ze względu na:

 • zanieczyszczenie środowiska,
 • nielegalne połowy ryb (kłusownictwo),
 • łowienie zbyt młodych/małych (niewymiarowych),
 • nadmierne połowy (nie pozwalające naturalnie odbudować się populacji ryb w danym akwenie).

Zasoby rybne w morzach i oceanach ciągle się kurczą, zatem warto zadbać o to, by swoimi decyzjami konsumenckimi wspierać te firmy, które stosują odpowiedzialne zasady połowów i nie kierują się jedynie chęcią zysku, ale dbają również o równowagę przyrody.

Jak mogę wspierać politykę zrównoważonych połowów?

Zasady są proste:

 • nie kupować ryb młodocianych, które nie miały jeszcze szansy wydać na świat potomstwa.
 • zwracać uwagę skąd pochodzi ryba, którą chcemy kupić. W jednym akwenie zasoby danego gatunku mogą być stabilne, podczas gdy w innym bardzo niskie.  
 • kupować ryby z lokalnych połowów. Z takiego źródła ryby są świeższe i krócej transportowane
 • kupować ryby z hodowli (akwakultury)
 • kupować te gatunki ryb, które nie są zagrożone wymarciem.

Warto wybierać ryby i przetwory z ryb z oznakowaniem

 • MSC (the Marine Stewardship Council) marine stewardship council etyczne łowienie ryb 
 • Doplhin Safe dolphin safe logo ochrona delfinów  

 

 

Są to oznakowania nadawane produktom pochodzącym z łowisk, w których ryby wyławia się z poszanowaniem przyrody. Ten sposób prowadzenia połowów gwarantuje zachowanie bogactwa fauny i flory w morzu i zachowanie równowagi ekologicznej.