Koncentrat do Mycia Powierzchni Eko, 500ml

Koncentrat do mycia wszystkich powierzchni Eco, 500ml marki Almawin

>30%alifatyczne węglowodory(terpeny naturalnej skórki pomarańczy)>5% <15%niejonowe środki powierzchniowo czynne (emulgator na bazie roślin i surfaktanty cukrowe). Zawiera terpeny pomarańczowe, alkohole C12-14 etoksylowane

SPOSÓB UŻYCIA

2-4 nakrętki (30-60 ml) na 5 litrów wody, używać rozcieńczony lub nierozcieńczony do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni. Usuwa gumę, klej, trawę, atrament.

UWAGI

Ciecz łatwopalna, w przypadku połknięcia śmiertelna. Działa drażniąco na skórę i oczy. Może powodować reakcje alergiczne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zamknięte. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, pokazać pojemnik lub etykietę. W przypadku dostania się do oczu, opłukać obficie wodą

Produkty Almawin posiadają certyfikat ECOGARANTIE, który oznacza, że: 

 • Składniki roślinne i zwierzęce pochodzą wyłącznie z upraw rolnictwa ekologicznego
 • Zapewnia się staranny dobór wszystkich naturalnych minerałów
 • Produkty Almawin nie zawierają składników syntetycznych oraz petrochemicznych
 • Produkty Almawin nie zawierają organizmów genetycznie zmodyfikowanych
 • Proces produkcji ma minimalny wpływ na środowisko
 • Wszystkie składniki są w pełni biodegradowalne
 • Produkty Almawin nie zawierają toksyn, które mogą ulegać bioakumulacji w organizmie człowieka
 • Produkty Almawin nie były testowane na zwierzętach
 • Do dezynfekcji nie stosuje się napromieniowywania
 • Korzysta się z zielonej energii
 • Firma podlega ograniczeniom dotyczącym emisji CO2
 • Firma przechodzi kontrole przez niezależną jednostkę certyfikującą

 

Ze względu na fakt, że oferujemy ekologiczne produkty chemiczne możliwie jak najtaniej, nie możemy udzielać na te produkty dodatkowych rabatów - w związku z tym eko-drogeria nie podlega ofercie 5% rabatu na pierwsze zakupy ani rabatom dla stałych Klientów. Liczymy