Poszanowanie prywatności

  • Serwis misiontek.pl zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r.
  • Ochrona danych osobowych ma miejsce zarówno w czasie ich przetwarzania, jak i przechowywania.
  • Serwis misiontek.pl nie udostępnia żadnych danych osobowych osobom trzecim, instytucjom czy firmom, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Serwis misiontek.pl zbiera informacje adresowe połączone z imieniem i nazwiskiem, adres mailowy i telefon kontaktowy, aby zapewnić przede wszystkim prawidłową realizację zamówienia Klienta.
  • Dane kontaktowe naszych Klientów są wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. przy wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia, w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i przesyłania informacji z serwisu (o ile użytkownik wyrazi chęć otrzymywania takich informacji).
  • Serwis misiontek.pl ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia swoim Klientom usług na możliwie najwyższym poziomie.
  • Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” wszystkim Klientom  przysługuje w każdym czasie prawo wglądu we własne dane, ich zmiana, żądanie usunięcia oraz zaprzestania ich przetwarzania.
  • W sytuacji naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.