Poszanowanie prywatności

  • Serwis misiontek.pl zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
  • Ochrona danych osobowych ma miejsce zarówno w czasie ich przetwarzania, jak i przechowywania.
  • Serwis misiontek.pl nie udostępnia komercyjnie danych osobowych osobom trzecim, instytucjom czy firmom, zgodnie z obowiązującym prawem. Danych osobowych używamy w celu realizacji zamówień, a jeśli użytkownik zapisze się do newslettera - do wysyłania informacji dotyczących sklepu. 
  • Serwis misiontek.pl zbiera informacje adresowe połączone z imieniem i nazwiskiem, adres mailowy i telefon kontaktowy, aby zapewnić przede wszystkim prawidłową realizację zamówienia Klienta.
  • Dane kontaktowe naszych Klientów są wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. przy wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia, w celu potwierdzenia terminu dostawy towaru i przesyłania informacji z serwisu (o ile użytkownik wyrazi chęć otrzymywania takich informacji).
  • Serwis misiontek.pl ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia swoim Klientom usług na możliwie najwyższym poziomie.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkim osobom przysługuje w każdym czasie prawo wglądu we własne dane, ich zmiana, żądanie usunięcia oraz zaprzestania ich przetwarzania. 
  • W sytuacji naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, będziemy zobowiązani udostępnić dane Klienta organom wymiaru sprawiedliwości.